Homepage@www.haningegk.org


Startlista
Veteran_2022-7 / 2022-07-06

Print startlist

Avsluta

Länk Boll-nr Starttid Namn Note Betalt
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Redan bokad 2 08:10 Hans Olsson Nej
Redan bokad 2 08:10 Jan Strandh Nej
Redan bokad 2 08:10 Tom Orhamn Nej
Redan bokad 2 08:10 Marianne Olsson Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Ledigt för webbokning 4 08:30 Nej
Redan bokad 4 08:30 Bengt Å gustavsson Nej
Redan bokad 4 08:30 Elsie Gustavsson Nej
Ledigt för webbokning 4 08:30 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Redan bokad 6 08:50 Ronny Kindblom Nej
Redan bokad 6 08:50 svenskoglund Nej
Redan bokad 6 08:50 P-O Karlsson Nej
Ledigt för webbokning 6 08:50 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Redan bokad 8 09:10 Ulf Nordin Nej
Redan bokad 8 09:10 inger hedlund Nej
Redan bokad 8 09:10 Birgit Kallenvret Nej
Redan bokad 8 09:10 Inger Hovander Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Redan bokad 10 09:30 Christer Evhammar Nej
Redan bokad 10 09:30 Lasse Högberg Nej
Redan bokad 10 09:30 Kenneth Wulcan Nej
Redan bokad 10 09:30 Christian Drapier Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Redan bokad 12 09:50 Bengt Widell Nej
Redan bokad 12 09:50 Stefan Andersson Nej
Redan bokad 12 09:50 Per Åke Larsson Nej
Redan bokad 12 09:50 Arne Wirdbo Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Redan bokad 14 10:10 Åsa Ohlsson Nej
Redan bokad 14 10:10 Gunilla Hägglund Nej
Redan bokad 14 10:10 Maud Rydeblad Nej
Redan bokad 14 10:10 Bengt Dahlgren Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Redan bokad 16 10:30 Peter Bjuvberg Nej
Redan bokad 16 10:30 Christina Lagerborg Nej
Ledigt för webbokning 16 10:30 Nej
Redan bokad 16 10:30 B-m frisk Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Redan bokad 18 10:50 Gert Vemmerstad Nej
Redan bokad 18 10:50 Rolf Annerberg Nej
Redan bokad 18 10:50 Monica Annerberg Nej
Ledigt för webbokning 18 10:50 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej