Homepage@www.haningegk.org


Startlista Veteran_2021-6

Print startlist

Avsluta

Länk Boll-nr Starttid Namn Note Betalt
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Redan bokad 2 08:10 Ronny Kindblom Nej
Redan bokad 2 08:10 Ossi Koukkula Nej
Redan bokad 2 08:10 Peter Bjuvberg Nej
Redan bokad 2 08:10 Michael Rosengård Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Redan bokad 4 08:30 Per-olof Karlsson Nej
Redan bokad 4 08:30 Tom Orhamn Ja
Redan bokad 4 08:30 Ingvar törn Nej
Ledigt för webbokning 4 08:30 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Redan bokad 6 08:50 Inger Hovander Nej
Ledigt för webbokning 6 08:50 Nej
Ledigt för webbokning 6 08:50 Nej
Ledigt för webbokning 6 08:50 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Redan bokad 8 09:10 Bengt Widell Nej
Redan bokad 8 09:10 Stefan Andersson Nej
Redan bokad 8 09:10 Per Åke Larsson Nej
Redan bokad 8 09:10 Niklas Bergström Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Redan bokad 10 09:30 Rolf Liseborn Nej
Redan bokad 10 09:30 Werner a Pedersen Nej
Redan bokad 10 09:30 Werner a Pedersen Nej
Redan bokad 10 09:30 börje gustavson Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Redan bokad 12 09:50 Christer Evhammar Nej
Redan bokad 12 09:50 Lasse Högberg Nej
Redan bokad 12 09:50 Christian Drapier Nej
Redan bokad 12 09:50 Jan Östlund Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Redan bokad 14 10:10 Bengt Dahlgren Nej
Redan bokad 14 10:10 Jan Hammarlund Nej
Redan bokad 14 10:10 Gert Vemmerstad Nej
Redan bokad 14 10:10 Thomas Björkbom . Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Redan bokad 16 10:30 Åsa Ohlsson Nej
Redan bokad 16 10:30 Maud Rydeblad Nej
Redan bokad 16 10:30 John Eiderfors Nej
Redan bokad 16 10:30 Helga Altmäe Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Redan bokad 18 10:50 Jan Lagerborg Nej
Redan bokad 18 10:50 Christina Lagerborg Nej
Redan bokad 18 10:50 Jan Frisk Nej
Redan bokad 18 10:50 Britt-Marie Frisk Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej