Homepage@www.haningegk.org


Startlista Veteran_2021-17

Print startlist

Avsluta

Länk Boll-nr Starttid Namn Note Betalt
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Bokas på plats 1 08:00 Nej
Redan bokad 2 08:10 Peter Bjuvberg Nej
Ledigt för webbokning 2 08:10 Nej
Ledigt för webbokning 2 08:10 Nej
Ledigt för webbokning 2 08:10 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Bokas på plats 3 08:20 Nej
Redan bokad 4 08:30 Ronny Kindblom Nej
Redan bokad 4 08:30 börje gustavson Nej
Redan bokad 4 08:30 Per-Olof Karlsson Nej
Redan bokad 4 08:30 Ossi Koukkula Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Bokas på plats 5 08:40 Nej
Redan bokad 6 08:50 Christer Evhammar Nej
Redan bokad 6 08:50 Lasse Högberg Nej
Redan bokad 6 08:50 Jan Östlund Nej
Redan bokad 6 08:50 Tord Nilsson Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Bokas på plats 7 09:00 Nej
Redan bokad 8 09:10 Marianne Olsson Nej
Redan bokad 8 09:10 Hans Olsson Nej
Redan bokad 8 09:10 Ulf Nordin Önskar bil Nej
Redan bokad 8 09:10 inger hedlund Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Bokas på plats 9 09:20 Nej
Redan bokad 10 09:30 Bengt Widell Nej
Redan bokad 10 09:30 Per Åke Larsson Nej
Redan bokad 10 09:30 Stefan Andersson Nej
Redan bokad 10 09:30 Rolf Liseborn Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Bokas på plats 11 09:40 Nej
Redan bokad 12 09:50 Jan Lagerborg Nej
Redan bokad 12 09:50 Christina Lagerborg Nej
Redan bokad 12 09:50 Björn Ståhl Nej
Redan bokad 12 09:50 Bengt Dahlgren Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Bokas på plats 13 10:00 Nej
Redan bokad 14 10:10 Ritva Mattsson Nej
Redan bokad 14 10:10 Åsa Ohlsson Nej
Redan bokad 14 10:10 Maud Rydeblad Nej
Redan bokad 14 10:10 Gunilla Hägglund Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Bokas på plats 15 10:20 Nej
Redan bokad 16 10:30 Helga Altmäe Nej
Redan bokad 16 10:30 John Eiderfors Nej
Redan bokad 16 10:30 Gert Vemmerstad Nej
Redan bokad 16 10:30 Bertil Karlsson Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Bokas på plats 17 10:40 Nej
Redan bokad 18 10:50 Britt-Marie Frisk Nej
Ledigt för webbokning 18 10:50 Nej
Ledigt för webbokning 18 10:50 Nej
Ledigt för webbokning 18 10:50 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej
Bokas på plats 19 11:00 Nej